سمیکالن – روایتگران داستان تکنولوژی

need-a-new-website

6 دلیل کسب و کارهای کوچک برای نداشتن وب سایت در سال 2016

امروزه تب و تاب راه اندازی استارتاپ و کسب و کار بسیار داغ است و شاید از هر 10 نفری که می بینیم.2 نفر قصد داشته باشند.کسب و کاری راه بیندازند.این عامل میتواند رقابت را میان جوانان جامعه زیاد کند و باعث پیشرفت شود.ولی به هر حال این استارتاپ ها باید بدانند و آگاه باشند که راه اندازی استارتاپ به تنهایی کافی نیست و باید مصالح آن را نیز تهیه کرد.تا بتوان به مشتری های بهتر و وفادارتر رسید.یکی از این راه ها، راه اندازی وب سایت است که متاسفانه بعضی از کسب و کارهای کوچک در مقابل راه اندازی وب سایت به دلایلی که در ادامه مطلب ذکر می کنیم مقاومت می کنند.با سمیکالن همراه باشید.

کسب و کار